Servicii persoane fizice


Drept civil
Drept comercial
Dreptul familiei
Dreptul penal si procesual penal
Dreptul muncii
Proprietate mobiliara si imobiliara

Drept civil
 • consultanta juridica;
 • redactari de cereri si actiuni in justitie;
 • asistenta juridica si reprezentare;
 • negocieri;
 • anulari de acte juridice;
 • revendicari, actiuni posesorii;
 • apararea dreptului de proprietate si alte drepturi;
 • recuperari de creante;
 • iesiri din indiviziune;
 • tranzactii, redactare de contracte, alte cereri.
Drept comercial
 • Constituiri de societati comerciale;
 • Elaborarea si redactarea actului constitutiv al societatilor comerciale, depunerea dosarului la Oficiul Registrului Comertului, constituirea dosarului in vederea obtinerii codului unic de inregistare;
 • Consultanta juridica in vederea obtinerii avizelor de functionare;
 • Transformari;
 • Asistarea societatilor in activitatea curenta;
 • Asistenta in pregatirea si derularea adunarilor generale;
 • Majorari si reduceri de capital social;
 • Schimbari de sediu;
 • Numiri si revocari de administratori si cenzori
 • Lichidari - Deschiderea procedurii de lichidare judiciara - Reprezentarea clientului si sustinerea intereselor acestuia in fata judecatorului sindic pana la inchiderea procedurii.
 • Recuperari de creante;
Dreptul familiei
 • consultanta juridica;
 • redactare actiuni;
 • asistenta juridica si reprezentare in procese de:
 • divort; partaj; pensie de intretinere;
 • incredintare spre crestere si educare a copiilor minori;
 • stabilirea sau tagaduirea paternitatii copilului din casatorie sau din afara acesteia;
 • vizitare minor;
 • anulare casatorie;
 • tutela;
 • curatela;
 • rectificarea, modificarea, completarea sau anularea actelor de stare civila.
Drept penal si procesual penal
 • consultanta juridica pentru:
 • infractiuni economice;
 • infractiuni financiar-contabile;
 • infractiuni fiscale;
 • infractiuni de fals;
 • infractiuni de serviciu si infractiuni specifice legislatiei muncii;
 • redactari de cereri si plangeri penale;
 • reprezentare si asistenta juridica in procese penale;
 • alte cereri;
 • contraventii.
Proprietate mobiliara si imobiliara
 • consultanta juridica;
 • concesiune;
 • expropriere
 • inchiriere;
 • executare silita mobiliara si imobiliara;
 • redactare de notificari;
 • actiuni in justitie;
 • reprezentare si asistenta judiciara in fata instantelor de judecata;
 • autorizarea executarii sau desfiintarii constructiilor;
 • certificatul de urbanism;
 • autorizatia de construire;
 • schimburile de terenuri;
 • exproprierea pentru cauza de utilitate publica;
 • cadastru;
 • publicitatea imobiliara, intabularea dreptului de proprietate in cartea funciara.

Date contact: Dumitrescu Razvan

Avocat Baroul Bacau
Tel: 0724606104
        0788144487